USB

Sắp xếp theo:
Hiển thị:
USB Kingston 16G

USB Kingston 16G

Mô tả USB Kingston 16GB 2.0  Kích thước: 60mm x 21.2mm x10mm Trọng lượng: .....
239.000 VNĐ
Trước thuế: 239.000 VNĐ
USB Kingston 2G

USB Kingston 2G

Mô tả USB Kingston 2GB 2.0  Kích thước: 57.18mm x 17.28mm x 10.00mm. Trọng.....
104.000 VNĐ
Trước thuế: 104.000 VNĐ
USB Kingston 32G

USB Kingston 32G

Mô tả USB Kingston 32GB 2.0  Kích thước: 57.18 x 17.28 x 10.00 mm Trọng lư.....
399.000 VNĐ
Trước thuế: 399.000 VNĐ
USB Kingston 4G

USB Kingston 4G

Mô tả USB Kingston 4GB 2.0  Kích thước: 57.18 x 17.28 x 10 mm Trọng lượng:.....
129.000 VNĐ
Trước thuế: 129.000 VNĐ
USB Kingston 8G

USB Kingston 8G

Mô tả USB Kingston 8GB 2.0  Kích thước: 38.1 mm x 10.16 mm x 20.32 mm. Trọ.....
149.000 VNĐ
Trước thuế: 149.000 VNĐ